Mozaik Minta Iskola Szeged
2018 / 2019.
  • Az internetes, elektronikus osztálynapló

A kiadónk által kifejlesztett elektronikus napló, a mozaNapló lehetővé teszi az iskola
mindennapjai során felmerülő adatkezelési, szervezési és statisztikai feladatok
számítógéppel történő elvégzését. A digitális napló alkalmazásával feleslegessé
válik a hagyományos papíralapú naplók vezetése és jelentősen csökkenti
a pedagógusok adminisztrációs terheit. Minden internetkapcsolattal rendel-
kező számítógépről elérhető, nem szükséges külön programot telepíteni.
Használatához mindössze alapfokú internetkezelési ismeretek szükségesek.

A digitális osztálynapló a Mozaik Kiadó által üzemeltetett nagy sávszéles-
ségű szerveren fut, így azok az iskolák is igénybe vehetik amelyek nem
rendelkeznek kiemelkedő számítógépes felszereltséggel vagy profi rendszer-
gazdával. Biztonságos muködését szakembereink biztosítják akik az elek-
tronikus napló teljes adatbázisáról minden nap biztonsági mentést készítenek.

 
  • Rugalmas és sokoldalú

A digitális osztálynapló a papíralapú naplókhoz hasonlóan haladási, hiányzási és
értékelő naplóból áll, melyekbe naponta rögzíthetők az adatok. Vegyes tanuló-
csoportok, csoportbontások is létrehozhatók és a féléves/év végi osztályzás
történhet tantárgyanként vagy tanulócsoportonként. A napközis foglalkozások
időszakokra bonthatók, minden időszakra más-más foglalkozás is beírható.

A tanulók hiányzásának rögzítésekor a hiányzás tényén túl jelezhetjük a késéseket,
felmentéseket, illetve az esetleges házi feladat vagy felszereléshiányt is, valamint a témazárókról,
dolgozatokról hiányzó tanulókról is kimutatást kaphatunk.

Az elektronikus osztálynapló az értékeléskor lehetőséget biztosít különböző típusú
osztályzatok (pl. témazáró) rögzítésére melyeket az átlagszámítás során más súllyal
számít be a program. Az érdemjegyek módosíthatók, és megjegyzést is fűzhetünk
hozzájuk.

 
  • Egyszerű adminisztráció

A diákok adatai a KIR-ből kerülnek a digitális naplóba, így azokat nem kell
minden évben kitölteni. Nem kell beírni a következő heti órarendet sem, hiszen
az elektronikus napló automatikusan elvégzi. A beépített órarendszerkesztő
mellett az órarendek más programból is importálhatók.

A mozaNapló elkészíti a tanárok havi túlóra-elszámolását, a helyettesítések
elrendeléséhez kilistázza az adott órában ráérő tanárokat, kiemelve a szakosokat,
illetve az adott osztályban más tantárgyat tanítókat. Lehetőséget biztosít felügyelet,
óraösszevonás, időszakos helyettesítés és egyszeri óracserék rögzítésére is.
A digitális osztálynapló kezeli a csengetési rendtől és az éves munkarendtől való
eltéréseket. Az iskolai ünnepségekről, a központilag elrendelt osztályfőnöki órákról,
kirándulásokról szabályos nyilvántartást vezet.

 
  • Statisztika? Nem gond!

Az elektronikus napló a tanév végén elkészíti az osztályok teljes tanulmányi és
hiányzási statisztikáit. Az igazolt, igazolatlan hiányzásokon túl jelzi, hogy melyik
tanuló milyen tárgyból lépte át a 10%-os, a 20%-os vagy a 30%-os hiányzási határt.
Diákonként követhetjük az egyes igazolásfajták tantárgyankénti megoszlását.
A tanulói statisztikai adatlapok, az egyesített tanulmányi-statisztika adatlapok
és az összesített hiányzási statisztikák iskolára vagy egyes osztályokra
bontva is lekérhetők. A digitális napló lehetőséget biztosít az összes statisztikai
adatlap, a haladási, mulasztási és értékelő naplók, a helyettesítési lista, a
túlóraelszámolás, a diákok ellenőrzője valamint a bizonyítványok kinyomtatására.

 
  • Kommunikáció a szülővel

Az elektronikus osztálynapló segítségével a szülők naprakészen követhetik
gyermekeik tanulmányi eredményeit, hiányzásait, magatartásuk és szorgalmuk
értékelését. Amennyiben a szülők igénylik, a gyermeküket érintő összes
bejegyzésről email-ben értesítőt kaphatnak. A tanárok előzetesen jelezhetik
a témazárók, dolgozatok idejét, így a diákok és szüleik tájékozódhatnak
a jövőbeli feladatokról.

 
  • Napló a honlapon

Kiadónk iskolai honlapszolgáltatása a mozaPortál kifejezetten iskolai környezetre
kialakított weboldal, mely a gyakorlatban jelenleg is működõ struktúrával rendelkezik.
Menürendszere az iskola igényeinek megfelelően alakítható és tetszőleges
tartalommal tölthető fel. A mozaNapló az iskolai honlapszolgáltatással összekötve
is megrendelhető. A napló ekkor a honlaphoz igazodó megjelenéssel annak
részeként, kényelmesen az oldal menürendszeréből érhető el.

 
 

információs vonal

A mozaNaplóval kapcsolatos
kérdésekkel, észrevételekkel
forduljon telefonos ügyfél-
szolgálatunkhoz munkaidőben a
+36 62 202 245 számon.

elérhetőségek >>

használati díjak

Kiadónk Iskolai nyomtatványai
között megtalálható egy
mozaNapló-hozzáférést biztosító
tájékoztató füzet, melyet iskolai
mennyiségben rendelve
hozzáférést biztosít a mozaNaplóhoz,
minden egyéb költség nélkül.
bővebben >>

megrendelés

Amennyiben a digitális
osztálynapló felkeltette
érdeklődését és az iskolában
ki szeretnék próbálni, kérjük
küldje el megrendelését.
megrendelés >>